sd main logo

Web Studio Boban

Menu

Mreže

Dizajn, projektovanje, instalacija i održavanje lokalne mreže (LAN)

Dizajn, projektovanje, instalacija i održavanje bežične mreže (WLAN)

Održavanje postojećih računarskih mreža
Podešavanje, konfigurisanje mrežne opreme: SVIČ, RUTER, WiFi…

Povezivanje više udaljenih lokacija na istu lokalnu mrežu (VPN)

Održavanje mrežnih protokola i IP adresiranja

Održavanje mrežnih servisa

Instalacije servera (file, FTP, mail-server…)

Firewall rješenja i mrežne sigurnosti

Kabliranje UTP, FTP i STP mrežnim kablom